Ασφάλεια

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τους μαθητές είναι πολλοί και σε διαφορετικές μορφές. Ο πιο συνήθης είναι ο κίνδυνος του Διαδικτύου – Ίντερνετ λόγω της εύκολης πρόσβασης σε αυτό αλλά και οι φυσικοί κίνδυνοι του σεισμού και της πυρκαγιάς. Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε οδηγίες προστασίας για τους κινδύνους και πως μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς μας.
Διαδίκτυο
Σεισμός
Πυρκαγιά

Leave a Reply