Γλώσσα

1. ENOTHTA:

Ο φίλος μας το περιβάλλον

Η φίλη μας η θάλασσα

Ο φίλος μας ο άνεμος

Αφήγηση – Περιγραφή