ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Α’, Β’, Γ’)

Στις 3 Δεκεμβρίου οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων επισκέφτηκαν το ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και συμμετείχαν στα προγράμματα του Μουσείου.