Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι ποικίλες. Γιορτές, παρουσιάσεις, παρελάσεις. Σε αυτή τη σελίδα μπορούν μαθητές και γονείς να ξαναθυμηθούν στιγμές από αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι χωρισμένες οι εκδηλώσεις σε έτη. Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος να βρει την εκδήλωση που θέλει.

2008-2009
2007-2008