2012-2013

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ
Στο σχολείο μας διεξήχθη επιμορφωτικό σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες από Το ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε 2 Σαββατοκύριακα (2-3-4 Νοεμβρίου και 9-10-11 Νοεμβρίου) και το παρακολούθησαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων όλων των ειδικοτήτων.
Έγινε θεωρητική παρουσίαση αλλά και πρακτική εξάσκηση των εργαλείων του υπολογιστή (Power Point κ.α) καθώς και παρουσίαση με πρακτική άσκηση εργαλείων του διαδικτύου (AuthorStream, Gmail, Download helper, TuxPaint κ.α)
Το σεμινάριο πέρα των 2 τριημέρων συνεχίζεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς δημιουργήθηκε ένας ανοιχτός τόπος στο διαδίκτυο για την ανάρτηση εργασιών από τους εκπαιδευτικούς.

Ο επιμορφωτής συνάδελφος εκπαιδευτικός κος Μουζάκης Χαράλαμπος συνεχίζει την εκπαίδευση των συναδέλφων εκπαιδευτικών των σχολείων μας μέσω του διαδικτύου.

Leave a Reply