ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Το πρωί της Τετάρτης , 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ από την Εθελοντική Ομάδα , ΕΔΟΜΑΚ, και στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση για την αντιμετώπιση ενός σεισμού και τρόποι προστασίας.