Προγράμματα Τάξεων

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2012-2013

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας – Τάξεις Α’ + Β2 ,                                                                  Θέμα: Διατροφή     (Α’ και Β2)                                                                                      Εκπαιδευτικοί: Αθανασίου Κ. – Μαρκοπούλου Κ.

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Εκπ/σης – Τάξεις Γ1 + Γ2                                                     Θέμα: Αγκαλιά με ένα βιβλίο    (Γ1 και Γ2)                                                             Εκπαιδευτικοί: Τσιαγιανίδου Ε. – Φωτόπουλος Χ.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης – Τάξεις Δ1 +Δ2                                            Θέμα:  Η αυλή του σχολείου μας                                                                               Εκπαιδευτικοί: Γεωργούλης Κ. – Τοπαλίδου Μ.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους, – Ταξη Ε’                        «Ένας πλανήτης? μια ευκαιρία»  ‘                                                                  Εκπαιδευτικός : Μπούτζας Τάσος

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης – Τάξη Στ’                                                           Θέμα: Διαχείριση φυσικών πόρων                                                                          Εκπαιδευτικός: Κούρτη Δροσιά