Γαλλικά ή Γερμανικά; τι να επιλέξω;

Αγαπητοί γονείς

Οι μαθητές της Δ΄τάξης από τη νέα σχολική χρονιά, 2014-2015, θα έχουν δύο επιπλέον ώρες στο διδακτικό τους ωράριο. Θα προστεθούν δύο ώρες, δηλαδή θα έχουν 32 ώρες εβδομαδιαίως. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, Γαλλικά ή Γερμανικά. Οι μαθητές θα επιλέξουν ανάμεσα στα Γαλλικά και Γερμανικά με δήλωσή τους. Οι σύμβουλοι των Γαλλικών και γερμανικών εξηγούν στα παρακάτω κείμενα γιατί πρέπει να επιλέξει ένας μαθητής Γαλλικά ή Γερμανικά. Διαβάστε τα προτού αποφασίσετε την γλώσσα που θα ακολουθήσει ο μαθητής.

Για ποιους λόγους πρέπει να μάθω γαλλικά;

Για ποιους λόγους πρέπει να μάθω γερμανικά

Επιστολή Σχολικών Συμβούλων

Leave a Reply