«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας» σύμφωνα με τον Jean Bareth, έναν από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR). Ενώ όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις σχολείων ή τάξεων θα μπορούσαμε να πούμε ότι : «Αδελφοποίηση σχολείων ή τάξεων σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες (δια)σύνδεσης και διαδικτύωσης ανάμεσα σε σχολεία και τάξεις, γεωγραφικά απομακρυσμένα, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δημιουργία κοινών εργασιών και τη συνεργατική μάθηση. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να γίνει σε εθνικά ή υπερεθνικά πλαίσια για ένα ή για περισσότερα μαθήματα ή για δραστηριότητες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα».

Περισσότερα εδώ

Ακολουθείστε μας:
0
Pin Share20
RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Instagram