Δημιουργικά Εργαστήρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Ξεκινώντας τη νέα χρονιά 2017, σας προτείνουμε νέα εργαστήρια για τους μαθητές που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ή στα ενδιαφερόμενα σχολεία.

Περισσότερα εδώ