Ετικέτα Ποιότητας – Etwinning

Την ετικέτα ποιότητας για το πρόγραμμα e-twinning έλαβαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Στ’ τάξης του σχολείου μας . Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019 συνεργάστηκαν με 5 σχολεία ευρωπαϊκών χωρών (Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Ισπανία) στο θέμα “Diversity Makes Union” το οποίο έλαβε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης της Ελλάδας