ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι επισκέψεις των τάξεων αλλά και οι δράσεις που γίνονται εντός του σχολείου.

Leave a Reply