ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η PRAKSIS υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας με κύριο χρηματοδότη το Κοινωφελές Ίδρυμα ?Σταύρος Νιάρχος?.  Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί από την Οικονομική κρίση στην αναζήτηση εργασίας και η ενίσχυση της αυτονομίας τους.

 • Από τον Μάρτιο του 2012 έχουν λάβει τις υπηρεσίες του προγράμματος πάνω από 4500 οικογένειές. Το 75% των μέχρι στιγμής ωφελούμενων του προγράμματος έχει ομαλοποιηθεί και έχει βγει τελείως από τα χρέη που είχε ενώ το 62% έχει ενταχθεί πλήρως στην αγορά εργασίας έχοντας αυτονομηθεί και καλύπτοντας τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μόνοι τους.

Ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι οικογένειες:

 • Που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης
 • Με τουλάχιστον ένα ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος
 • Με εισοδήματά που παρουσιάζουν μείωση την τελευταία 7ετία και με το τελευταίο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 12.000? για 4μελή οικογένεια και το ποσό των 7.000? για μονογονεϊκή οικογένεια (ενδεικτικά).

Παροχές του προγράμματος:

 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Ψυχο-κοινωνικές Υπηρεσίες
 • Οικονομική Στήριξη (κάλυψη εξόδων στέγασης ,λογαριασμών ΔΕΚΟ και ειδών διατροφής).
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Χρηματο-πιστωτικές Συμβουλές

Αιτήσεις και Πληροφορίες

 • Τηλεφωνικά στα:210-5205200(για την Αθήνα) και 2310502777(για την Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες μέρες τις ώρες 9:30-16:00.
 • Διαδικτυακά στο: praksis.gr – Αίτηση για την κοινωνική κατοικία.