ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Προτεινόμενες οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων στα σχολεία:
-Σε όλες τις περιπτώσεις για την πρόληψη λοιμώξεων στο σχολικό περιβάλλον απαιτούνται τα γενικά μέτρα τήρησης των κανόνων ατομικής υγιεινής τα οποία είναι:
Διαβάστε τις οδηγίες πατώντας εδώ