Μουσείο Κινηματογράφου

Το Μουσείο Κινηματογράφου επισκέφτηκαν την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές της Στ’ τάξης. Στους μαθητές παρουσιάστηκε η ιστορία του κινούμενης εικόνας ως τα σημερινά επιτεύγματα της τρισδιάστατης εικόνας. Στο τέλος οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους βίντεο με την τεχνική Green Screen.

Video password : w2019@2020w