Ψηφοφορία Logo

Ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων σημάτων (Logo) του προγράμματος Erasmus πραγματοποίησαν οι μαθητές της Στ’ τάξης με την συμμετοχή των μαθητών της Δ’ και Ε’ τάξης. Τα 3 καλύτερα σήματα θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στην ψηφοφορία που θα γίνει μεταξύ των 6 συνεργαζόμενων σχολείων του προγράμματος. Στη διαδικασία ψήφισαν και γονείς με ηλεκτρονική διαδικασία

Βίντεο με τα Logo και την Ψηφοφορία